Johan Christopher Groth
(1730-1750 (1751))


Københavnsk bogtrykker af tysk oprindelse. Han trykte både for andre og på egen bekostning. Hans tryk havde ry for at være dårlige og fulde af fejl.

I 1733 trykte han en kontroversiel religiøs traktat uden censurapprobation og med Flensborg som falsk trykkested. I 1741 anklagede en forfatter ham for misligholdelse af en trykkekontrakt. Endelig var et ulovligt eftertryk af Alb. Ravns Himmelske Herredag i 1750 årsag til konfiskation og sagsanlæg, og samme år stemte Ludvig Holberg imod, at Groth skulle have privilegium på at trykke en dansk oversættelse af Heinrich Müllers Hjertespejl. I den forbindelse udtalte Holberg: ”Saasom Groet er en skadelig mand oc et riis for alle bogtrykkere, som med alle de mulcter, som han er sat udi, ikke kan afskrækkes fra at falde andre udi næringen, saa bør man ikke favorisere ham herudi.”

Groth døde i 1750, hvorefter hans enke Inger Kirstine overtog trykkeriet, men allerede i 1751 blev det frataget hende - formentlig af kreditorer. Hun endte på en fattigstiftelse.

(Harald Ilsøe: Bogtrykkerne i København ca. 1600-1810. København 1992. s. 118-121)

 

Se hans anvendte typer:

 


© Det Kongelige Bibliotek 2007