Lorentz Benedicht
(1561-1601)


Københavnsk bogtrykker, der fungerede fra 1561. Han havde stort set sluttet sin virksomhed i 1600; kun et enkelt tryk er bevaret fra 1601. Han døde senest i 1604 og efterlod sig sønnen Benedicht Laurentz (Benedichtsøn), der også var bogtrykker.

(Harald Ilsøe: Bogtrykkerne i København ca. 1600-1810. København 1992. s. 39)

 

Se hans anvendte typer:

 


© Det Kongelige Bibliotek 2007