Fra støv til guldOM UDSTILLINGEN

”Fra støv til guld” handler om de små bøger, som folk læste i massevis for nogle århundreder siden: nyhedstidender, romaner, skillingsviser, håndbøger, skolebøger m.m. Det var små og billige brug-og-smid-væk-tryksager, som man ikke fandt det værd at gemme - og derfor er de i dag store sjældenheder.

Men de giver os et blik ind i hverdagsliv og forestillingsverden hos det store flertal af mennesker, der ellers ikke kom til orde i 15-, 16-, og 1700-tallet. Og tilsammen fortæller de hvordan bogen og det trykte medie blev en del af hverdagen i de første århundreder efter trykkekunstens opfindelse, ikke bare for de lærde og uddannede, men også for den menige mand og hans kone.

Hvad læste folk så? Underholdningslitteratur, som f.eks. historierne om Faust og om Uglspil, er tydeligvis gået som varmt brød. Samtidig vænnede man sig efterhånden til at søge informationer i trykte bøger om de nære og dagligdags sysler. Lægebøger, kogebøger, havebøger, skolebøger, almanakker, spillebøger så dagens lys i 15-1700-tallet. Nogle bøger var velsete - ja, direkte støttede - af myndighederne. Det gjaldt opbyggelige skrifter, der indprentede de rette normer i befolkningen. Omvendt så man fra officielt hold meget misbilligende på romaner og viser.

Udstillingen viser ikke kun de små tryksager, som udgjorde menigmands læsning. Nogle af de store, udenlandske værker - om den store verden og om menneskekroppen - som dannede baggrund for de mange små folkelige bøger på dansk, kan også ses. Mange af disse dyre og rigt illustrerede værker er paradoksalt nok bevaret i betydelig flere eksemplarer i dag. De fandt nemlig - i modsætning til de små tryk - vej til de rige bogsamleres hylder.


”Fra støv til guld” kunne ses i Montanasalen i Den Sorte Diamant indtil 1. maj 2010.


Luk vindue

© Det Kongelige Bibliotek 2007