Link: tilbage til forsiden
Hjem: Om biblioteket: Afdelinger: Pligtafleveringsafdelingen: Samlinger og kataloger: Småtrykssamlingen: Udtaget småtryk
 

Udtaget småtryk


 

Eksempler på Udtaget småtryk

Artikel i Magasin om Udtaget småtryk

Rapport om Udtaget småtryk

 

Udtaget småtryk, som er en del af Småtrykssamlingen, er nu blevet inddateret og søgbar i REX, og dermed er denne samling blevet lettere tilgængelig. I alt er der 22.904 poster.  Samlingen består af samme slags publikationer som i selve Småtrykssamlingen: prislister, kataloger, love, årsberetninger, regnskaber, sange, viser og meget mere. Som regel er det anonyme tryk fra firmaer, foreninger, myndigheder og institutioner, men der kan også være personlige forfattere. 

I 1902 pålagde en ny lov om pligtaflevering bogtrykkerne at aflevere mere materiale til Det Kongelige Bibliotek end før, og Småtrykssamlingen blev oprettet, så man lettere kunne håndtere den stigende mængde småtryk. Materialet blev ikke som tidligere katalogiseret, men opstillet i en række emnegrupper. For at få bedre plads til bøgerne i magasinerne, gennemgik man Danske Afdelings systematiske katalog for 1.-2. samling (1482-1959), overstregede en del af småtryksindførslerne med blyant og overførte materialet til den nye Småtrykssamling. Det er tanken, at også de overstregede titler skal inddateres i REX. I 1920´erne udtog man flere småtryk af katalogerne, markerede dem med et rødt og et blåt kryds og opstillede dem i en særlig samling, Udtaget småtryk. Samtidig kasserede man de tilsvarende alfabetiske sedler i skufferne med Danske Afdelings alfabetiske katalog, så man indtil nu kun har haft en systematisk indgang til samlingen. De 22.904 poster på Udtaget småtryk i REX svarer til 24.804 indførsler i katalogerne. 

Ordet ”småtryk” skal ikke tages bogstaveligt. Mange småtryk er små tryk med få sider, men sidetal og størrelse kan variere fra foldere og etbladstryk til tykke kataloger; fra små tryk som ”Svendborg i Vestelommen” fra 1909 (Udtaget småtryk 33,-236 8°. Mål: 5 x 6,5 cm) til store tryk som ”Demokratiets Valgblad for Nakskovkredsen” fra 1913 (Udtaget småtryk 60,-317 storfolio. Mål: 48 x 64 cm). Tidsmæssigt dækker samlingen tryk fra 1555 til 1930. Emnemæssigt afspejler samlingen alle aspekter af det danske samfund, inklusive en del fra de tidligere kolonier og lande under rigsfællesskabet: Dansk Vestindien, Færøerne, Grønland, Island, Norge, Slesvig, Holsten og Lauenborg. 

Den systematiske katalog er skrevet i hånden og kan være svær at læse. Systematikken afspejler tidligere tiders måde at se verden på, og mange publikationer har derfor været vanskelige at finde for en nutidig bruger. F.eks. kan det være svært at gennemskue, at en ”Anvisning til Sammenrulning af Paraplyer” fra 1904 (Udtaget småtryk 23:2,-186 8°) er placeret under Dreierhaandværk i Katalog 23 (Handelsvidenskab, Haandværk og Industri, Husholdning) eller at en brochure ”Om maltet Brød fra St. Kongensgades Brødfabrik” fra 1892 (Udtaget småtryk 11,-67 8°) er placeret i Katalog 11 (Lægevidenskab) under Næringsmidler af Planteriget. 

Bemærk, at publikationernes originale stavemåde er bibeholdt, f.eks. Literatur, Forsikkring. Det gælder også stednavne, som kan variere en del, f.eks. Aarhuus, Kiøbenhavn, Holbech, Callundborg. 

 

 

 


Opdateret 22-jun-2006

 
Det Kongelige Bibliotek - en del af Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek: www.deff.dk

[Hjem] [English]
[REX - online katalog] [ELEKTRA - e-ressourcer] [Faglige websider]
[NetGuide] [Brug biblioteket] [Om biblioteket] [Kulturaktiviteter]
Udtaget småtryk
  

Genvej til:
 
Søg i REX - bibliotekets katalog

Søg i hele KBs web:

SøgeGuide

Oversigt - Sitemap

A - Å

  © Det Kongelige Bibliotek   Postboks 2149
  1016 København K
  Tlf: (+45) 33 47 47 47
  Fax: (+45) 33 93 22 18
  e-Post til Det Kongelige   Bibliotek sendes til: kb@kb.dk
  Åbningstider/Adresser
  Om KB's websted
  Privatlivspolitik
  Få hjemmesiden læst op!