Tilbage


Kapitler af Dansk Medicinhistorie

Slutrapport

Pluk fra samlingerne på
Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek og
Medicinsk-Historisk Museum

Projektet

Projektet er gennemført i samarbejde mellem Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek, DNLB, og Medicinsk-Historisk Museum, MHM.

Medarbejdere

Museet har ved lektor, ph.d. Anna-Elisabeth Brade og forskningsadjunkt, ph.d. Bodil Haarmark leveret teksterne og en del af Billedmaterialet.
Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek har ved cand.phil. Ole Aarre og bibliotekskonsulent Torsten Schlichtkrull forestået udarbejdelsen af siderne på World Wide Web. Torsten Schlichtkrull har været projektleder.

Projektresumé

Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek og Medicinsk-Historisk Museum besluttede i 1998 at gå sammen om at oprette en Webside med titlen "Kapitler af dansk medicinhistorie".
Man valgte i første omgang at beskæftige sig med følgende områder:

Senere blev også børnelammelse og Chr. V's forordning tilføjet som områder.

DNLB har stillet serverkapacitet til rådighed, ligesom bibliotekets stationære højkvalitetsskanner har været anvendt til affotografering af både bøger og billeder fra de deltagende institutioner. Nyoptagelser af genstande fra MHM's samlinger har været foretaget ved MHM's foranstaltning. DNLB har forestået det tekniske arbejde med Websidens opbygning.

Ved stor velvilje fra forlaget Rhodos' side har vi opnået tilladelse til at skanne en del af Ruben Blædels fotografier til Bodil Haarmark: Apotekerkrukker og officiner, København: Rhodos, 1995.

Der er blevet anvendt standard software til billedbehandling og udarabejdelse af HTML-sider.

Projektets færdiggørelse er blevet forsinket noget, hvilket beklages.

 

Resultater

Ved offentliggørelsen pr. 1. februar 2000 er følgende emner behandlet:

Alle tekster er nyskrevne til projektet og alle billeder er nyindskannede eller nyfremstillede til projektet.

Der er i alt udarbejdet 150 HTML-sider og 191 billeder til Internettet. Billedmaterialet er udvalgt fra begge deltagende institutioner.

Ved udarbejdelsen af teksterne har det været forsøgt at lægge et niveau, svarende til "højt gymnasieniveau". For de brugere, som er interesseret i at læse mere om emnet, er der litteraturlister. Teksterne er i hovedsagen opdelt i mindre enheder, nogenlunde svarende til en skærmside. Eneste egentlige undtagelse herfra er afsnittet om polio, børnelammelse, hvor det er valgt at lade beskrivelsen være i én sammenhængende tekst, som fylder ca. 3 skærmsider.

Ved udvælgelsen af billedmateriale har der været lagt vægt på at finde illustrationer (gerne mindre kendte), som kan illustrere danske forhold. I forbindelse med projektet er der udarbejdet enkelte nye billeder (fx koleraens udbredelsesveje) til illustration af emnerne.

 

 

København den