BOGENS VERDEN

Tidsskrift for kultur og litteratur


Indhold 2005/1:


Redaktionel leder


Nan Dahlkild:

Huse med sjæl. Årets bøger om arkitektur, design, kunst og medier 2004

Søren Federspiel:

Historie og identitet. Årets faglitteratur i historie 2004

Kaare R. Skou:

Folket og de politiske aktører. Årets politiske bøger 2004

Per Munkholm:

H. C. Andersen på syre. Nogle litteraturhistoriske betragtninger over H. C. Andersens debutroman Fodreise fra Holmens Canal til Østpynten af Amager i Aarene 1828 og 1829

Bent Andersen:

H. C. Andersens evighedshåb

Bruno Svindborg:

Andersen Nexø og Andersen 'Odense'. Et dialogisk perspektiv

Torben Brostrøm:

Ilden i papiret. H. C. Andersens dagbøger