H. C. Andersens papirklip i Det Kongelige Bibliotek er den første publicering af samtlige papirklip. Redaktionelt er der valgt det enkle princip at vise dem i den rækkefølge, hvormed de optræder i de respektive samlinger.

Papirklippene i Laage Petersens samling blev erhvervet i 1949 som del af den meget omfattende samling af anderseniana, der ved ejerens død i 1949 blev doneret til biblioteket. Papirklippene i Portmans samling, der ligeledes er del af en større samling af anderseniana og andre manuskripter, blev erhvervet i 1960.

I de kommende år vil Det Kongelige Bibliotek fremlægge en længere række af udgivelser og dokumenter til belysning af H. C. Andersens liv og virke i anledning af hans 200-års dag i 2005. Dette arbejde, der er koordineret med tilsvarende initiativer i H.C. Andersens Hus i Odense og H.C. Andersen Centret ved Syddansk Universitet, har kun været muligt takket være økonomisk støtte fra HCA2005 Fonden.

Implementering og redaktion: forskningsbibliotekar, mag.art. Bruno Svindborg, Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek

Skærmopløsning på 1024 x 768 vil give det bedste resultat.

Luk vindue