Link: tilbage til forsiden

Til forsiden

Christian d. 3.s aabne Brev om "Veder døbber oc Sacramenter". 1555. (Udtaget småtryk 34:2,-315 2°)

 

Illustreret Catalog og Prisliste fra Vald. Jensens Magazin og Lager en gros & en detail. 1899. (Udtaget småtryk 23:2,-209 8°)

Julius Bernths fuldstændige Herreekviperings Magasin. U.A. (Udtaget småtryk 23:2,-204 8°)

Program for Thorvaldsens Modtagelse ved hans Hjemkomst fra Italien. 1838. (Udtaget småtryk 46,-181 4°)

Skoleprogram fra Fredericia Skole. 1770. (Udtaget småtryk 34:3,-163 4°)

Christian d. 5.s Privilegier for alle Fremmede af den Evangeliske og Reformerede Religion, som sig her i Rigerne boesætte ville. 1685. (Udtaget småtryk 34:2,-300 8°)

Opraab til Vælgerne fra danske Kvinder. 1887. (Udtaget småtryk 38,-108 8°)

Sunlight-Soap. Liljehvidt : En Damekjoles Historie 1898. (Udtaget småtryk 23:2,-220 8°)

Kort Vejledning ved Besøg paa den etnologiske Udstilling "Abessinsk Landsby". 1909. (Udtaget småtryk 30:2,-276 8°)

Forordning om Neger-Handelen. 1792. (Udtaget småtryk 39,-231 4°)

Zoologisk Have : Nyt Abonnement. 1901. (Udtaget småtryk 21,-89 8°)

Sangene fra Rønnes Revu-Cabaret 1916 : "Den rigtige" eller "Det gaar ad Hammershus til". 1916. (Udtaget småtryk 55,-276l 8°)

Instruction for Nattevægterne i Kiøbenhavn. (Udtaget småtryk 32,-183 8°)

Den ægte Medicinal-Cognac importeres kun af Wald. Petersen. 1894. (Udtaget småtryk 23:1,-172 8°)

Love for Volapykforeningen. 1886. (Udtaget småtryk 34:3,-409 8°)

Første Beretning fra Bestyrelsen for Børnehjemmet "Kana" for Aaret 1882. (Udtaget småtryk 34:3,-299 8°)

Stamtavle over Hingsten "Valdemar Wedellsborg". 1892. (Udtaget småtryk 34:4,-197 2°)

Aarlige Lister over Dimmittenderne til Examen Artium fra 1805-1852. (Udtaget småtryk 34:3,-84 2°)